Home.Info.Voorstelling.Foto's.Sponsors & Links.Gastenboek.Contact.Leden log-in.

Bezorging donateurkaarten
Tijdens de bezorging van de programmaboekjes van dit voorjaar, kan het zijn dat u een
verkeerde donateurkaart hebt ontvangen.
Dit komt door een misverstand bij sommige bezorgers, die niet wisten dat de naam van u,
als donateur, achterop het aangeniete donateurkaartje stond.
Hierdoor zijn sommige donateurkaarten bij de verkeerde donateurs terecht gekomen.
Onze excuses hiervoor.

Neemt u tijdens uw bezoek aan één van de voorstellingen dan gewoon dit donateurkaartje
mee.  Dit geldt die avond/middag als uw entreebewijs!